a a a

Het Parelsnoer Instituut

"Improving your health by sharing science"


Het Parelsnoer Instituut realiseert een unieke samenwerking tussen de acht universitair medische centra. Het Parelsnoer Instituut, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), verzamelt op interuniversitair niveau klinische data en biomaterialen.

Door het bundelen van deze gegevens en materialen kan de wetenschap zich ontwikkelen, wordt de patiënt beter behandeld en kan nieuwe productontwikkeling plaatsvinden. Dit laatste versterkt de economische positie van de farmaceutische en biotechnologische industrie in Nederland.

Het Parelsnoer Instituut richt zich op dit moment op 13 ziektebeelden ("Parels"). In de toekomst zullen de activiteiten van het Parelsnoer Instituut uitgebreid worden naar andere ziektebeelden. Zie voor meer informatie Parels.

Lees verder in de factsheet Parelsnoer Instituut.

Nieuws

Staatssecretaris OCW bezoekt Parelsnoer Biobank LUMC

Op dinsdag 1 juli jl. bracht de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, een werkbezoek aan verschillende biobanken... Lees meer »

Nieuwe mijlpaal in samenwerking Parelsnoer Instituut

Sinds eind juni van dit jaar werken alle 8 UMC’s met hetzelfde ProMISe-systeem voor de opslag en aanlevering van medische onderzoeksgegevens voor... Lees meer »

BBMRI-NL2.0 ontvangt financiering NWO

Dinsdag 1 juli jl. ontving BBMRI-NL2.0 €9,8M in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeks-faciliteiten. Het is daarmee een van... Lees meer »