Parelsnoer

De nationale infrastructuur voor klinische biobanken 

 

Parelsnoer is een samenwerkingsverband tussen de Universitair Medische Centra (UMC's) en biedt onderzoekers een infrastructuur en standaardprocedures voor het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van klinische biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

Wetenschappelijk onderzoek

Parelsnoer zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek op een natuurlijke wijze aan hoogwaardige zorg wordt gekoppeld. Resultaten uit dergelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen leiden tot nieuwe inzichten over het ontstaan, het beloop en de behandeling van ziekten. Deze inzichten kunnen uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de individuele zorg voor de patiënt. Daarnaast kunnen er nieuwe methodes worden ontwikkeld om ziektes beter te behandelen. Door het gezamenlijk op uniforme wijze verzamelen en opslaan van klinische gegevens, lichaamsmaterialen en beelden van patiënten met eenzelfde ziektebeeld ontstaan grote cohorten, die omvangrijker wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. De binnen Parelsnoer opgebouwde infrastructuur en procedures kunnen worden ingezet ten behoeve van aandoeningen waarbij gemeenschappelijk onderzoek gewenst is.  

Organisatie

Alle UMC’s zijn vertegenwoordigd in twee platforms die op IT/data en biobanken zijn gericht. Deze platforms faciliteren de UMC’s bij zaken die betrekking hebben op uitdagingen die het niveau van de individuele UMC's overstijgen. De vertegenwoordigers (UMC-, IT- en Biobankcoördinatoren) vanuit de UMC’s zijn het aanspreekpunt voor de onderzoekers binnen Parelsnoer.

Overgang naar Health-RI

Parelsnoer is in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) opgericht. Om Parelsnoer nog beter te laten aansluiten op de infrastructurele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg wordt Parelsnoer vanaf 2020 onderdeel van Health-RI. Parelsnoer zal binnen Health-RI zoveel mogelijk met andere initiatieven samenwerken om zo de krachten te bundelen.

Samenwerkende UMC’s