Primaire levertumoren als cohort toegetreden tot Parelsnoer

15-01-2019

Mede dankzij een subsidie van KWF Kankerbestrijding is Levertumoren als ‘Parel’ toegevoegd aan het Parelsnoer Instituut. 

Het Parelsnoer Instituut heeft als doel om in de universitair medische centra een gezamenlijke biobank infrastructuur te realiseren voor het verzamelen van lichaamsmaterialen en bijbehorende klinische data. Het doel van de Levertumoren Parel is om de wetenschappelijke kennis ten aanzien van leverkanker te vergroten, de zorg voor patiënten met leverkanker te verbeteren en zo bij te dragen aan betere genezing van patiënten met leverkanker.

De Levertumoren Parel is een initiatief van de Dutch Hepatocellular and Cholangiocarcinoma Group (DHCG), een nationaal netwerk van Nederlandse medisch specialisten en onderzoekers die zich bezighouden met patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van primaire levercelkanker (hepatocellulair carcinoom) en galwegkanker (galblaas en cholangiocarcinoom) in de lever.

De Levertumoren Parel gaat lichaamsmateriaal en klinische data van patiënten met leverkanker verzamelen en bewaren in een biobank. De onderzoekers gebruiken de informatie en materialen uit deze biobank vervolgens voor onderzoeksvragen die erop gericht zijn om onder meer diagnoses in een vroeger stadium te kunnen stellen en de behandeling van deze levertumoren te verbeteren.  

« terug