Aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

De aorta is de grote lichaamsslagader en heeft normaal gesproken een diameter van 2 cm. Bij het ouder worden, kan de aorta verwijden. Dit treedt vooral op in de buik. Indien de aorta daar een diameter van 3 cm. bereikt, spreken we van een aneurysma van de abdominale aorta. Bij de ontwikkeling van het aneurysma spelen verschillende factoren een rol. Voorbeelden hiervan zijn hogere leeftijd, roken, aderverkalking en een familiaire aanleg. Meestal groeien aneurysmata door, gemiddeld met een snelheid van 1-2 mm. per jaar. De groeisnelheid verschilt echter per patiënt. 

 

Hoe groter een aneurysma, hoe groter de kans op scheuren (ruptureren). Hoewel een ruptuur slechts in een klein gedeelte van de aneurysmapatiënten optreedt, is het een zeer ernstige complicatie met een hoge kans op overlijden. Van de patiënten die een gescheurd aneurysma krijgen, overlijdt zo’n 75%. Niet alle gescheurde aneurysmata kunnen worden behandeld. 
In Nederland worden jaarlijks zo’n 1.000 patiënten vanwege een gescheurd aneurysma
geopereerd. Van deze 1.000 patiënten overleeft 60-70% de operatie.

 

Ondanks het feit dat de diameter geen nauwkeurige voorspeller voor een ruptuur is, is de diameter de belangrijkste factor bij het stellen van operatie-indicaties, omdat er momenteel geen betere voorspellers voor een ruptuur bestaan. Het huidige beleid heeft tot gevolg dat sommige patiënten worden geopereerd terwijl zij later geen ruptuur zullen ontwikkelen. Zij worden dan onnodig aan operatierisico’s blootgesteld.

 

De Parel dient als basis voor het initiëren en verder stimuleren van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek door samenwerking en schaalvergroting met daarbij als belangrijkste doel het terugbrengen van de sterfte onder patiënten met een aneurysma.

 

De Parel heeft de volgende wetenschappelijke ambities:

•            Inzicht krijgen in het pathofysiologisch proces van een aneurysma

•            Meer kennis verwerven over het ruptuurrisico van een aneurysma

•            Evalueren en verbeteren van de interventiemogelijkheden

 

Omdat de PSI-infrastructuur in UMC’s blijft bestaan, kunnen patiënten met een aneurysma van de abdominale aorta jarenlang worden gevolgd. Hierdoor kunnen de oorzaken en het verloop van genoemd aneurysma beter in kaart worden gebracht. De Parel AAA zal zich vooral richten op patiënten met een klein aneurysma.

 

Overview

Contact person

No information

Main features

Donors

No information

Age cohort

No information

Phenotypes

No information

Types of data

No information

Materials collected

No information

Data enrichment

No information