Toetsingsprocedure   

  • Het consortium dient de goedgekeurde documenten in overleg met de UMC-coördinator van het coördinerend UMC in bij de Biobank Toetsingscommissie (BTC)/Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het coördinerend UMC.
  • De BTC/METC van het coördinerend UMC dient de documenten landelijk te beoordelen.
  • Na goedkeuring van de documenten door de BTC/METC van het coördinerend UMC kan de lokale toetsing in de overige deelnemende UMC's in gang worden gezet. Het consortium stuurt de goedgekeurde documenten inclusief de beoordeling van de toetsingscommissie naar de lokale verantwoordelijken voor de klinische biobank én de UMC-coördinatoren van de overige deelnemende UMC's met het verzoek genoemde documenten lokaal te laten toetsen door de BTC/METC van deze deelnemende UMC's.
  • Het consortium dient van elke lokale toetsing een schriftelijk bewijs van goedkeuring te hebben.
  • Vervolgens kan er over worden gegaan tot de voorbereidende werkzaamheden van de te verzamelen klinische datalichaamsmaterialen en indien van toepassing beeldmateriaal.