Implementatie klinische biobank

Gezamenlijke verantwoordelijkheid consortium en landelijke platforms Parelsnoer (IT-/dataplatform en biobankplatform)

Klinische data  

  • Het consortium neemt contact op met de IT-coördinator van het coördinerend UMC om het informatiemodel verder uit te werken.
  • De IT-coördinator van het coördinerend UMC informeert de IT-coördinatoren van de overige deelnemende UMC's over het informatiemodel, waarna het model wordt vastgesteld.
  • Het consortium is verantwoordelijk voor het data protection impact assessment (DPIA), waarin afspraken over gezamenlijk beheer van de data is geregeld.
  • Na het vaststellen van het informatiemodel wordt het dataverzamelingssysteem in samenwerking met de IT-coördinator van het coördinerend UMC ingericht.
  • De IT-coördinator van het coördinerend UMC neemt in overleg met het consortium contact op met de overige IT-coördinatoren ten behoeve van de implementatie van het dataverzamelingssysteem in de overige deelnemende UMC's.
  • Het consortium informeert de verantwoordelijken van de deelnemende UMC's over de lokale dataverzameling.  

Lichaamsmaterialen

  • De lokale verantwoordelijke van het consortium regelt in overleg met de Biobankcoördinator de aansluiting van de klinische biobank bij de UMC-infrastructuur zoals deze in ieder UMC is ontwikkeld. Het UMC biedt mogelijkheden voor de opslag (vriezerruimte en/of vriezers) inclusief sampleregistratie, temperatuurregulatie en bewaking voor Parelsnoer (onderdeel van infrastructuur).  

Beeldmateriaal

  • Onder constructie

 

In verband met een aantal organisatorische ontwikkelingen wordt er achter de schermen gewerkt aan het opstellen van nieuwe en/of gewijzigde procedures en stappenplannen. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via 
info@parelsnoer.org. Wij proberen u dan zo snel mogelijk van dienst te zijn.