Beoordeling toetsingscommissies   

Ter voorbereiding op het indienen van de goedgekeurde Pareldocumenten (door het Dagelijks Bestuur PSI) bij de BTC/METC stemt de Parelleiding de documenten af met de UMC-coördinator en de BTC/METC van het coördinerend UMC.

De BTC/METC van het coördinerend UMC dient de Pareldocumenten LANDELIJK te beoordelen volgens het PSI Kaderreglement. Na goedkeuring door de BTC/METC zijn de Pareldocumenten voor wat betreft het coördinerend UMC definitief en worden deze door de Parelleiding op het besloten platform van PSI geplaatst. 

De volgende stap is dat de Parelleiding de definitieve Pareldocumenten inclusief beoordeling van de toetsingscommissie van het coördinerend UMC naar de lokale Pareltrekkers en de UMC-coördinatoren van de deelnemende UMC's stuurt met het verzoek deze documenten lokaal te laten toetsen. Genoemde Parelparticipanten bereiden de toetsing voor en dienen de definitieve documenten inclusief de beoordeling van het coördinerend UMC in bij de BTC/METC van de deelnemende UMC's.

De Parelleiding dient van elke lokale toetsing een schriftelijk bewijs van goedkeuring in zijn/haar bezit te hebben en houdt bij of én welke wijzigingen er in de Pareldocumenten lokaal in de UMC’s worden doorgevoerd. Bij essentiële wijzigingen dient de Parelleiding de Casemanager hiervan op de hoogte te brengen. De Parelleiding archiveert de schriftelijke bewijzen van goedkeuring van elke lokale toetsing op het besloten platform van PSI.