Het Parelsnoer Instituut 

Het Parelsnoer Instituut, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), biedt onderzoekers binnen de acht Universitair Medische Centra (UMC's) én externe onderzoekers een infrastructuur en standaardprocedures voor het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van klinische biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

Door het gezamenlijk op uniforme wijze verzamelen en opslaan van klinische gegevens, beelden en lichaamsmaterialen van zorgvuldig gedocumenteerde patiënten met eenzelfde ziektebeeld ontstaan grote cohorten (“de zogenoemde Parels”), die omvangrijker wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Het Parelsnoer Instituut zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek op een natuurlijke wijze aan hoogwaardige zorg wordt gekoppeld, waardoor er gemakkelijk en betrouwbaar onderzoek bij de patiënt mogelijk is, de wetenschap zich verder kan ontwikkelen en er nieuwe methodes ontwikkeld kunnen worden om ziektes beter te behandelen of in de toekomst zelfs te voorkomen. 

In verband met privacybescherming worden de klinische gegevens in een centrale database zorgvuldig versleuteld opgeslagen. De lichaamsmaterialen worden volgens landelijk overeengekomen procedures verzameld.

De binnen PSI opgebouwde infrastructuur en samenwerking tussen de acht UMC's kunnen ook worden ingezet ten behoeve van andere ziektes, dan waarvoor nu gegevens, beelden en lichaamsmaterialen worden verzameld. Parelsnoer biedt kansen en mogelijkheden voor iedere aandoening waarbij gemeenschappelijk onderzoek gewenst is.