NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het samenwerkingsverband van de acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Lees meer   

BBMRI-NL

BBMRI-NL is het samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland en het Nederlandse knooppunt binnen het Europese BBMRI-ERIC. BBMRI-NL streeft ernaar bestaande biobanken in Nederland met elkaar te verbinden en de beschikbare materialen beter bruikbaar te maken voor samenwerking. Daarnaast ontwikkelt BBMRI-NL standaarden voor patiëntparticipatie, is het betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen voor onderzoekers en METC's en probeert het bij het grote publiek biobanken en biomedisch onderzoek onder de aandacht te brengen. Lees meerLees meer  

BBMRI-ERIC

Het Europese initiatief "Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure" (BBMRI-ERIC) is een samenwerkingsverband van Europese lidstaten met als missie het oprichten, bedienen en verder ontwikkelen van een Europees biomedisch onderzoeksnetwerk. Het streven is de waarde van de biomedische wetenschap te vergroten en daarmee een effectievere biomedische onderzoekswereld in Europa te creëren. Hiermee zal de concurrentiepositie van Europees onderzoek en de Europese industrie wereldwijd worden versterkt. De bestaande infrastructuren, bronnen en technieken worden ingezet en waar mogelijk aangevuld met de laatste innovaties. Hierbij zal zorgvuldig moeten worden omgegaan met ethische, wettelijke en sociale aspecten in Europa die een rol spelen in dit project. Lees meerLees meer

Logo LifeLines

Lifelines is een populatieonderzoek naar gezond ouder worden. Gedurende 30 jaar worden 167.000 vrijwillige deelnemers uit Groningen, Friesland en Drenthe gevolgd. Dit gebeurt via het opbouwen van een biobank, waar genetische, (bio)medische, psychologische, sociale gegevens, gegevens over leefstijl en omgeving worden verzameld van een driegeneratiecohort. Hiermee is Lifelines de grootste populatiebiobank van Nederland. Het doel van Lifelines is het vergroten van het inzicht in de factoren die bepalen of iemand al dan niet gezond oud wordt en daarmee het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een effectieve diagnose, preventie, behandeling en monitoring van (chronische) ziekten. Lees meer

P3G2


De Policy Partnerships Project for Genomic Governance (P3G2) is sinds 2004 actief. Vanuit de kernwaarden van transparantie en samenwerking wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van expertise, ondersteuning en praktische tools voor gezondheidsonderzoek en sociaalwetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van genomics en populatiegericht onderzoek. Hoofddoelstellingen zijn daarbij; stimulering van samenwerking tussen onderzoekers en biobankiers; bevordering van harmonisatie van gegevens en gegevensbestanden; optimalisering van ontwerp, opzet en onderzoek van studies, biobanken, onderzoeksdatabases en vergelijkbare infrastructuren voor gezondheids- en sociaalwetenschappelijk onderzoek en facilitering van uitwisseling van kennis en expertise en het bieden van training. P3G2 bevordert op deze manier samenwerking tussen wetenschappers die onderzoek doen naar de complexe verhoudingen tussen ziekte, gezondheid en erfelijkheid in brede zin en participeert in partnerprojecten. Lees meer