Visie en missie - Excellente zorg en wetenschap     


De UMC’s, die worden vertegenwoordigd door de NFU, maken samen Parelsnoer mogelijk. De klinische biobanken zijn bij deze samenwerking leidend. Er wordt een infrastructuur neergezet die leidt tot wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie ten gunste van de patiëntenzorg. 

Visie             Bewegwijzering Visie en missie

Innovatie en vooruitgang in de geneeskunde kunnen alleen worden bereikt door integratie van zorg en wetenschap.

Missie

De missie van Parelsnoer is om integratie van zorg en wetenschap te behouden en uit te breiden in elk UMC op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau, door standaardisatie en harmonisatie van het zorgproces, met verzameling van gegevens, beelden en lichaamsmaterialen die beschikbaar zijn en blijven voor wetenschappelijk onderzoek.