Visie en Missie - Excellente zorg en wetenschap dóór PSI     


De UMC’s, die worden vertegenwoordigd door de NFU, maken samen PSI mogelijk. De Parels zijn bij deze samenwerking leidend. Binnen Parels en UMC’s wordt een infrastructuur neergezet die leidt tot wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie ten gunste van de patiëntenzorg. De visie en missie van PSI brengen dit nader onder woorden.

Visie             Bewegwijzering Visie en missie

Innovatie en vooruitgang in de geneeskunde kunnen alleen worden bereikt door integratie van zorg en wetenschap.

Missie

De missie van PSI is om integratie van zorg en wetenschap te behouden en uit te breiden in elk UMC op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau, door standaardisatie en harmonisatie van het zorgproces, met verzameling van gegevens, beelden en lichaamsmaterialen die beschikbaar zijn en blijven voor wetenschappelijk onderzoek.