Showcases Parelsnoer


Parelsnoer is erop gericht om wetenschap te bevorderen. Om tot mooie resultaten en publicaties te komen, zijn er zogeheten showcases in het leven geroepen.

Een showcase houdt in dat er door de centrale organisatie van Parelsnoer prioriteit wordt gegeven aan de realisatie van succesvolle wetenschappelijke publicaties. Showcases worden met vereende krachten en dus met voorrang door het proces van uitgifte, analyse en publicatie geleid. Het gaat hierbij dan voornamelijk om praktische ondersteuning. Om de status van een showcase te verkrijgen, dient een uitgifte aan een aantal criteria te voldoen.

Criteria

  • Een substantiële uitgifte van lichaamsmateriaal en gegevens
  • Alle UMC's die deel uitmaken van een Parel moeten kunnen participeren  
  • De uitgifte moet kunnen leiden tot een originele wetenschappelijke publicatie in een high-impact journal
  • Uit de publicatie moet blijken dat dit dankzij de samenwerking met Parelsnoer tot stand is gekomen
  • De onderzoeksvraag moet precies gedefinieerd zijn en niet te groot; een specifieke wetenschappelijke doelstelling zonder open einden
  • Commitment van de hele organisatie om toe te kunnen werken naar een concreet en haalbaar doel
  • De trekker van de showcase moet bereid zijn af en toe een presentatie en/of interview te geven


Suggesties voor concrete wetenschappelijke vragen die de potentie van een showcase hebben, zijn altijd welkom! Een voorstel hiervoor kan via de mail (info@parelsnoer.org) bij het Dagelijks Bestuur van Parelsnoer worden ingediend.