Stappenplan Voornemen tot uitgifte en toetsingen

  1. Een geïnteresseerde onderzoeker kijkt zelf naar de beschikbare data in de catalogus en/of via de PUC in het dashboard
  2. De onderzoeker legt zijn uitgifteverzoek (onderzoeksprotocol) via de PUC voor aan de WTC 
  3. De PUC informeert de onderzoeker schriftelijk over de beslissing van de WTC
  4. De PUC vult het formulier Voornemen tot uitgifte Parelsnoer in en zorgt dat de Parelcoördinator het formulier ondertekent (na goedkeuring WTC)
  5. De PUC stuurt het gescande ondertekende formulier Voornemen tot uitgifte Parelsnoer samen met het goedgekeurde uitgifteverzoek naar de CI-datamanager
  6. De PUC legt het uitgifteverzoek ter goedkeuring voor aan de METC of de Biobanktoetsingscommissie van het coördinerend UMC óf van het UMC van de onderzoeker, uitzonderingen daargelaten. Voor meer informatie zie: 
  7. De PUC legt het goedgekeurde uitgifteverzoek via de (lokale) Pareltrekkers voor aan de lokale toetsingscommissies in de overige UMC's met een kopie aan de betreffende UMC-coördinatoren
  8. De PUC stuurt alle goedkeuringen naar de CI-datamanager en informeert de onderzoeker (de PUC is eindverantwoordelijke dat alle toetsingen zijn geregeld)
  9. De CI-datamanager neemt de uitgifte in de planning op en informeert de PSI-betrokkenen
  10. De PUC geeft de geplande uitgifteperiode door aan de onderzoeker en eventueel aan de landelijke Coördinator Biobank en de lokale Biobankcoördinatoren van de betreffende UMC's

Wie betaalt wat? 

Voor het financieringsmodel van PSI en een toelichting hierop klikt u hier. De PUC dient de betrokkenen te informeren over de kosten.

Voor het stappenplan Opdracht tot uitgifte klinische data en metadata klikt u hier.
Voor het stappenplan Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen klikt u hier.
Voor het stappenplan Opdracht tot uitgifte beeldmateriaal klikt u hier.